Zadzwoń: 720 830 390 Napisz: recepcja@crholistic.pl
Język / Language

Dyskopatia to nie główna przyczyna bólu!

Więc czemu gdy boli kręgosłup to na siłę zawsze przypisuje się jej winę?

Poniżej prezentujemy zestaw badań pokazujących iż zwyrodnienia czy dyskopatia są naturalnym procesem. Nie muszą być przyczyną dolegliwości bólowych.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21127918


Zwyrodnienie dysku kręgosłupa szyjnego na MRI u pacjentów z przepukliną dysku lędźwiowego: badanie porównawcze z ochotnikami bezobjawowymi.

Uznano, że istnieje związek między postępem zwyrodnienia dysku szyjnego a zwyrodnieniem dysku lędźwiowego. Do tej pory jednak to stowarzyszenie nie zostało jeszcze odpowiednio zbadane. Związane z wiekiem zmiany w krążkach międzykręgowych szyjki macicy oceniano za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) u pacjentów z przepukliną dysku lędźwiowego i porównywano z wynikami MRI zdrowych ochotników bez bólu krzyża. Celem tego badania było wyjaśnienie, czy częstość występowania bezobjawowego zwyrodnienia dysku szyjnego jest wyższa u pacjentów z przepukliną dysku lędźwiowego niż u zdrowych ochotników. Badanie przeprowadzono na 51 pacjentach, u których zdiagnozowano przepuklinę dysku lędźwiowego i wykonano MRI kręgosłupa szyjnego. Pacjenci składali się z 34 mężczyzn i 17 kobiet w wieku od 21 do 83 lat (średnia 46,9 ± 14,5 roku) w czasie badania. Grupę kontrolną stanowiło 113 zdrowych ochotników (70 mężczyzn i 43 kobiety) w wieku 24-77 lat (średnia 48,9 ± 14,7 lat), bez bólu szyi lub bólu krzyża. Odsetek osób ze zmianami zwyrodnieniowymi w dyskach szyjnych wynosił 98,0% w grupie z przepukliną dysku lędźwiowego i 88,5% w grupie kontrolnej (p = 0,034). Obecność przepukliny dysku lędźwiowego wiązała się istotnie ze zmniejszeniem intensywności sygnału krążka międzykręgowego i tylnego występu dysku w odcinku szyjnym kręgosłupa. Żadne z badań MRI nie było istotnie związane z płcią, paleniem, aktywnością sportową ani BMI.

W porównaniu ze zdrowymi ochotnikami, pacjenci z przepukliną krążka lędźwiowego wykazywali większą częstość występowania zmniejszenia intensywności sygnału krążka międzykręgowego i tylnego wypukłości krążka na MRI kręgosłupa szyjnego.

Wynik tego badania sugeruje, że degeneracja dysku wydaje się być zjawiskiem systemowym.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25430861

Systematyczny przegląd literatury obrazujących cechy zwyrodnienia kręgosłupa w populacjach bezobjawowych.

TŁO I CEL:

Zmiany zwyrodnieniowe występują powszechnie w obrazowaniu kręgosłupa, ale często występują u osób bez bólu, a także u osób z bólem pleców. Staraliśmy się oszacować częstość występowania zwyrodnieniowych chorób kręgosłupa w zależności od wieku, przeprowadzając systematyczny przegląd badający występowanie zwyrodnienia kręgosłupa w obrazowaniu u osób bez objawów.

MATERIAŁY I METODY:

Dokonaliśmy systematycznego przeglądu artykułów opisujących rozpowszechnienie wyników obrazowania (CT lub MR) u osób bezobjawowych z opublikowanej literatury angielskiej do kwietnia 2014 r. Dwóch recenzentów oceniło każdy rękopis. Wybraliśmy grupy wiekowe według dekad (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lat), określając specyficzne dla wieku szacunki rozpowszechnienia. Dla każdego znalezionego obrazu dopasowujemy uogólniony liniowy model mieszanych efektów dla specyficznego dla wieku skupienia oszacowania częstości w badaniu, dostosowując do punktu środkowego raportowanego przedziału wiekowego.

WYNIKI:

Trzydzieści trzy artykuły opisujące wyniki badań obrazowych u 3110 osób bezobjawowych spełniły nasze kryteria włączenia do badania. Częstość występowania zwyrodnienia dysku u osób bezobjawowych wzrosła z 37% osób w wieku 20 lat do 96% osób w wieku 80 lat. Częstość występowania wybrzuszenia dysku wzrosła z 30% tych 20 lat do 84% osób w wieku 80 lat. Częstość występowania wysunięcia dysku wzrosła z 29% osób w wieku 20 lat do 43% osób w wieku 80 lat. Częstość występowania pęknięć pierścieniowych wzrosła z 19% tych 20 lat do 29% osób w wieku 80 lat.

WNIOSKI:

Wyniki obrazowania zwyrodnienia kręgosłupa są obecne w wysokim odsetku osób bezobjawowych, zwiększając się z wiekiem. Wiele cech degeneracyjnych opartych na obrazowaniu jest prawdopodobnie częścią normalnego starzenia się i nie jest związane z bólem. Te wyniki obrazowania należy interpretować w kontekście stanu klinicznego pacjenta.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4464797/

Systematyczny przegląd literatury na temat cech obrazowych zwyrodnienia kręgosłupa w populacjach bezobjawowych

TŁO I CEL

Zmiany zwyrodnieniowe występują powszechnie w obrazowaniu kręgosłupa, ale często występują u osób bez bólu, a także u osób z bólem pleców. Staraliśmy się oszacować częstość występowania zwyrodnieniowych chorób kręgosłupa w zależności od wieku, przeprowadzając systematyczny przegląd badający występowanie zwyrodnienia kręgosłupa w obrazowaniu u osób bezobjawowych.

WYNIKI

Trzydzieści trzy artykuły opisujące wyniki badań obrazowych u 3110 osób bezobjawowych spełniły nasze kryteria włączenia do badania. Częstość występowania zwyrodnienia dysku u osób bezobjawowych wzrosła z 37% osób w wieku 20 lat do 96% osób w wieku 80 lat. Częstość występowania wybrzuszenia dysku wzrosła z 30% tych 20 lat do 84% osób w wieku 80 lat. Częstość występowania wysunięcia dysku wzrosła z 29% osób w wieku 20 lat do 43% osób w wieku 80 lat. Częstość występowania pęknięć pierścieniowych wzrosła z 19% tych 20 lat do 29% osób w wieku 80 lat.

WNIOSKI

Wyniki obrazowania zwyrodnienia kręgosłupa są obecne w wysokim odsetku osób bezobjawowych, zwiększając się z wiekiem. Wiele cech degeneracyjnych opartych na obrazowaniu jest prawdopodobnie częścią normalnego starzenia się i nie jest związane z bólem. Te wyniki obrazowania należy interpretować w kontekście stanu klinicznego pacjenta.

Tabelka przedstawia ilość pacjentów bez objawowych z zmianami w kręgosłupie.

Wiek 20 30 40 50 60 70 80
Degeneracja dysku 37% 52% 68% 80% 88% 93% 96%
Obniżenie sygnału 17% 33% 54% 73% 86% 94% 97%
Zwężenie dysku 24% 34% 45% 56% 67% 76% 84%
Przepuklina dysku   30% 40% 50% 60% 69% 77% 84%
Protruzja 29% 31% 33% 36% 38% 40% 43%